1. Alamin ang iyong Voting Center at Polling Precinct sa Voters List sa www.comelec.gov.ph
  2. Pumila sa holding area ng iyong presinto. LUMAPIT sa BEI at sabihin ang iyong pangalan at presinto
  3. Hingin ang balota, folder, marker at BUMOTO sa voting area
  4. Ipasok ang balota sa Vote Counting Machine (VCM)
  5. Kunin ang resibo mula sa VCM at ihulog sa nakatalagang kahon
  6. Ibalik ang secrecy folder at marker. MAGPALAGAY ng indelible ink sa daliri at lumabas ng presinto
VoterEd-PaanoBumoto-small